مک دونالد بزرگترين رستوران زنجيره‌اي جهان است، که با بيش از 35 هزار شعبه در 119 کشور و يک و نيم ميليون کارمند ، روزانه به 64 ميليون مشتري سرويس مي‌دهد.

اين شرکت براي افزايش مشتريان خود به ايده‌هاي بسياري دست زده يکي از اين ايده ها فضاي بازي براي کودکان در  کنار رستوران است.

استراتژي مک دونالد
 مدير مک دونالد مي گويد:
 کيفيت ، خدمات ، نظافت و ارزش قائل شدن راز موفقيت آن هاست.
 
راز ديگر شعب مک دونالد در رستورانهايي تميز با محيط خانوادگي،  سرويس خوب و سريع را  نام برد تميزي محيط از جمله دستشوئيها و صميميت  كاركنان از مزيتهاي رقابتي او محسوب مي شد و تلاش زيادي به  عمل آمد كه اين مزيتها به عنوان معيار استاندارد حفظ شود.  در طول سه سال آينده، مک دونالد قصد دارد هر روز يک شعبه جديد در چين تاسيس کند.