گام سوم : یک کاغذ سفید بردارید و هرآنچه که به ذهنتان می رسد را بنویسید مــثلا نوشتن مــواد غذایی مرتبط با کارتان مثل (سوخاری ، جوجه ،پیتزا ، پنیر موزارلا ، جوجـــه ، کباب) و بـــعد کلماتی که  فکر می کنید منحصر به فرد هستند را پررنگ نمایید و آن ها را کنار هــم قــرار دهید مثـل جوجه  پیتزا ، کباب سوخاری حالا شما به نام های بسیار خوب و منحصربه فردی رسیدید ایـن نام ها را با دیگران به مشورت بگذارید و نظر آن ها را بخواهید  و از این  هم نترسید که ممکن  است نام هایی که به آن ها رسیدید دزدیده شود . این مشورت باعث  کامل شدن نام شما می شود. بهترین نام ممکن است در ابتدا بزرگ  به نظر نرسد و این به خاطر این  است کــه  در اول راه  کلمه ای جدید و غیرمعمول به نظر می رسد.

نوشتن روی کاغذ

گام چهارم :  سعی کنید نام برندی که انتخاب می کنید مطابق با خدماتی که ارائه می دهید باشد برای مثال برند اکبر جوجه  مطمئنا داخل این رستوران غذای اصلی که طبخ می شود جوجه است نه کله پاچه ! این کار باعث میشود مشتری شما درک درستی از رستوران شما داشته  باشد. هر چه نام برند شما مبهم باشد باعث می شود برای مشتری نامفهوم به نظر برسد.

اکبرجوجه